Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Студенська наука


Одним з напрямів міжнародної діяльності кафедри є участь у програмі сталого розвитку. Ця робота включає участь студентів у наукових конференціях та школах, академічне стажування, підготовку сумісних дипломних проектів. За останній рік 5 студентів прийняло участь в таких програмах, які проводилися Бранденбурзьким технологічним університетом.

10-23 листопада 2019 року студенти і викладачі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» взяли участь у Зимовій школі «Виклики сталого розвитку в промисловому секторі країн з перехідною економікою» за DAAD програмою «Навчальні семінари для груп іноземних студентів у Німеччині 2019/2020», що відбулася у Коттбусі.

Участь студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» у конференції у місті Котбус з 12 по 15 листопада 2018 р. за програмою DAAD.

© 2006-2023 Інформація про сайт