Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми дисциплін для бакалаврів і магістрів,
що викладаються на кафедрі САУ


  1. Для студентів спеціальності 124 Системний аналіз
  2. Для студентів інших спеціальностей НТУ "ДП"1 курс спеціальність 124 - Системний аналіз
Алгебра та Геометрія (базова, нормативна)
Дискретна математика (базова)
Математичний аналіз (базова)
Програмування та алгоритмічні мови (базова)
Вступ до фаху (нормативна, фахова)
2 курс спеціальність 124 - Системний аналіз
Математичний аналіз (фахова)
Диференційні рівняння (фахова)
Функціональний аналіз (нормативна)
Методи обчислень (фахова, нормативна)
Організація баз даних та знань (фахова)
Системний аналіз (нормативна)
Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси (нормативна)
Комп'ютерні мережі та Internet
Основи логістики (вибіркова)
3 курс спеціальність 124 - Системний аналіз
Методи оптимізації та дослідження операцій (фахова)
Аналіз даних та знань (фахова)
Системний аналіз в управлінні (вибіркова)
Моделювання та реінжиніринг бізнес процесів (нормативна)
Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів (вибіркова)
Теорія прийняття рішень (нормативна)
4 курс (спеціальність 124 - Системний аналіз)
Системи та методи прогнозування (вибіркова)
Теорія прийняття рішень (нормативна)
Системи штучного інтелекту (нормативна)
Проектний аналіз (нормативна)
Математична економіка (нормативна)
Економіка та підприємництво (вибіркова)
Магістратура


5 та 6 курси спеціальність 124 - Системний аналіз
Інтелектуальний аналіз даних (фахова)
Спеціальні розділи прикладної математики (нормативна)
Методологія наукових досліджень (фахова)
Управління проектами (нормативна)
Презентація бізнес-проектів (вибіркова)
Самонавчання складних систем
Управління сталим розвитком регіональних систем (вибіркова)

Вибіркові дисциплини для іншим спеціальностей НТУ "ДП"

Теорія ймовірностей і математична статистика
(для бакалаврів спеціальностей 126)
Чисельні методи
(для бакалаврів спеціальності 275 - Транспортні технології)
Дослідження операцій
(для бакалаврів спеціальності 275 "Транспортні технології")
Дискретна математика
(для бакалаврів галузь знань 12 - Інформаційні технології)
Засоби офісного програмування
(для бакалаврів у галузі знань 12 - Інформаційні технології та 17 - Електроніка та телекомунікації)
Комп’ютерні мережі та Інтернет
(для бакалаврів галузь знань 12 - Інформаційні технології)
Мови комп’ютерного моделювання
( для бакалаврів спеціальності 124 - Системний аналіз)
Нечітка математика
(для бакалаврів галузь знань 12 - Інформаційні технології)
Управління проектами
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології та 14 – Електрична інженерія)
Основи системного аналізу
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Системний аналіз
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
(для бакалаврів спеціальності 052 - Політологія)
Нереляційні бази даних
( для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології та 17 - Електроніка та телекомунікації)
Моделювання сталого розвитку
(для магістрів спеціальності 124)
Аналіз і прогнозування бізнес-процесів
(для бакалаврів за галузями знань 12 Інформаційні технології; 10 Природничі науки; 07 Управління і адміністрування)
Аналіз програмного забезпечення
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз)
Сучасні технології програмування
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз)
Системи та методи прогнозування
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз)
Спеціалізовані мови програмування
(для бакалаврів за галузями знань 12 – Інформаційні технології)
Основи програмування в середовищі JAVA
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз)
Рівняння математичної фізики
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз


© 2006-2022 Інформація про сайт