Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми дисциплін для бакалаврів, магістрів та аспірантів, що викладаються на кафедрі САУ


Бакалаврат

Програмування та алгоритмічні мови (базова для спеціальністі 124)
Вступ до фаху (фахова для спеціальністі 124)
Системи та методи прогнозування (вибіркова для 124)
Організація баз даних та знань (фахова для 124,125, 172)


Магістратура

Інтелектуальний аналіз даних (фахова для 124)
Програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124
Онлайн аналітика (вибіркова галузь 12)
Моделі і методи дискретної оптимізації (вибіркова галузь 12)
Поведінкові компетенції проектного менеджера (вибіркова галузь 12)
Управління проектною командою (вибіркова галузь 12)
Основи аналітики даних (Business Intelligence) (вибіркова галузь 12)


Аспірантура

Еволюційні обчислення (спеціальність 124 – Системний аналіз)
Управління портфелями проектів (галузь знань 12)
Ціннісно-орієнтований розвиток кар’єри дослідника (галузь знань 12)
Креатологія та інноватика в епоху діджиталізації (галузь знань 12)
Організаційна культура в умовах економіки знань (галузь знань 12)
Оптимізаційні багатоетапні задачі розміщення-розподілу (галузь знань 12)

© 2006-2023 Інформація про сайт