Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми дисциплін для бакалаврів і магістрів,
що викладаються на кафедрі САУ


Бакалаврат


Теорія ймовірностей і математична статистика
(для бакалаврів спеціальностей 126)
Нечітка математика
(для бакалаврів галузь знань 12 - Інформаційні технології)
Системи та методи прогнозування
(для бакалаврів спеціальності 124)
Чисельні методи
(для бакалаврів спеціальності 275 - Транспортні технології)
Функціональний аналіз
(для бакалаврів спеціальності 124)
Алгебра та Геометрія
(для бакалаврів спеціальності 124)
Аналіз даних та знань
(для бакалаврів спеціальності 124)
Випадкові процеси
(для бакалаврів спеціальності 124)
Диференційні рівняння
(для бакалаврів спеціальності 124)
Дослідження операцій
(для бакалаврів спеціальності 275 "Транспортні технології")
Рівняння математичної фізики
(для бакалаврів спеціальності 124)
Організація баз даних та знань
(для бакалаврів спеціальності 124)
Програмування та алгоритмічні мови
(для бакалаврів спеціальності 124)
Теорія прийняття рішень
(для бакалаврів спеціальності 124)Вибіркові дисциплини

Дискретна математика
(для бакалаврів галузь знань 12 - Інформаційні технології)
Засоби офісного програмування
(для бакалаврів у галузі знань 12 - Інформаційні технології та 17 - Електроніка та телекомунікації)
Комп’ютерні мережі та Інтернет
(для бакалаврів галузь знань 12 - Інформаційні технології)
Мови комп’ютерного моделювання
( для бакалаврів спеціальності 124 - Системний аналіз)
Управління проектами
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології та 14 – Електрична інженерія)
Основи системного аналізу
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Основи логістики
(для бакалаврів спеціальності 124 - Системний аналіз)
Системний аналіз
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
(для бакалаврів освітньої програми 052 - Політологія)
Програмне забезпечення ЕОМ
( для бакалаврів спеціальності 124 - Системний аналіз)
Нереляційні бази даних
( для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології та 17 - Електроніка та телекомунікації)
Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів
(для бакалаврів спеціальності 124)
Економіка та підприємництво
(для бакалаврів спеціальності 124)
Моделювання сталого розвитку
(для магістрів спеціальності 124)
Аналіз і прогнозування бізнес-процесів
(для бакалаврів за галузями знань 12 Інформаційні технології; 10 Природничі науки; 07 Управління і адміністрування)
Аналіз програмного забезпечення
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз)
Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів
(для бакалаврів за галузями знань 12 – Інформаційні технології; 10 – Природничі науки; 07 – Управління і адміністрування)
Сучасні технології програмування
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз)
Системи та методи прогнозування
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз)
Спеціалізовані мови програмування
(для бакалаврів за галузями знань 12 – Інформаційні технології)
Основи програмування в середовищі JAVA
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз)
Рівняння математичної фізики
(для бакалаврів спеціальності 124 Системний аналіз
Магістратура


Інтелектуальний аналіз даних
(для магістрів спеціальності 124)
Методологія наукових досліджень
(для магістрів спеціальності 124)
Cпеціальні розділи прикладної математики
(для магістрів спеціальності 124)
Управління проектами
(для спеціальності 124 Системний аналіз)


Вибіркові дисциплини

Аналіз та планування ринку бізнес-середовища
(для магістрів спеціальності 124)
Математичне моделювання і аналіз динамічних систем
(для спеціальності 124 Системний аналіз)
Математичне моделювання і аналіз динамічних систем
(для магістрів спеціальності 124)
Економічна діагностика підприємницької діяльності
(для спеціальності 124 Системний аналіз)
Професійні функції і задачі магістра
(для спеціальності 124 Системний аналіз)
Самонавчання складних систем
(для спеціальності 124 Системний аналіз)
Самонавчання складних систем
(для магістрів спеціальності 124)
Самонавчання складних систем (каф. філос. і пед.)
(для магістрів спеціальності 124)
© 2006-2021 Інформація про сайт