Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Силабуси дисциплін, що викладаються на кафедрі САУ,
для бакалаврів, магістрів та аспірантів.


Бакалаврат

Аналіз даних та знань
Нечітка математика
Теорія ймовірності та нечітка математика (15 Автоматизація та приладобудування)
Обробка і аналіз даних з використанням електронних таблиць
Організація баз даних та знань
Основи аналітики в Python
Мови комп’ютерного моделювання
Засоби офісного програмування
Оптимізаційні задачі на графах
Бізнес-аналітика в інформаційних технологіях
Економіка та підприємництво
SQL для аналітики
Моделювання сталого розвитку
Програмування в середовищі Java
Поглиблене програмування в середовищі Java
Аналіз програмного забезпечення
Маркетинг
Основи аналітики даних (Business Intelligence)
Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності


Магістратура

Методи дискретної оптимізації
Прийняття рішень в умовах невизначеності
Математичне моделювання і аналіз динамічних систем
Машинне навчання
Он-лайн аналітика
Основи аналітики даних (Business Intelligence)
Поведінкові компетенції проектного менеджера
Управління проектною командою


Аспірантура

Математичне моделювання і аналіз динамічних систем
Нейромережеві методи обробки інформації та управління
Еволюційні обчислення
Управління портфелями проектів
Оптимізаційні багатоетапні задачі розміщення-розподілу
Оптимальні та адаптивні системи
Основи теорії складності обчислень


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт