Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Силабуси дисциплін, що викладаються на кафедрі САУ,
для бакалаврів, магістрів та аспірантів.


Бакалаврат

Нечітка математика
Обробка і аналіз даних з використанням електронних таблиць
Організація баз даних та знань
Основи аналітики в Python
Мови комп’ютерного моделювання
Засоби офісного програмування
Оптимізаційні задачі на графах
Бізнес-аналітика в інформаційних технологіях
Економіка та підприємництво
SQL для аналітики
Моделювання сталого розвитку
Програмування в середовищі Java
Аналіз програмного забезпечення
Поглиблене програмування в середовищі Java
Маркетинг
Основи аналітики даних (Business Intelligence)
Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності


Магістратура

Математичне моделювання і аналіз динамічних систем
Он-лайн аналітика
Основи аналітики даних (Business Intelligence)
Поведінкові компетенції проектного менеджера
Управління проектною командою


Аспірантура

Еволюційні обчислення
Графові обчислення та проектування нейромережу
Управління портфелями проектів
Ціннісно-орієнтований розвиток кар’єри дослідника
Креатологія та інноватика в епоху діджиталізації
Організаційна культура в умовах економіки знань
Оптимізаційні багатоетапні задачі розміщення-розподілу
© 2006-2023 Інформація про сайт