Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Силабуси дисциплін для бакалаврів і магістрів,
що викладаються на кафедрі САУ


Бакалаврат (вибіркові дисциплини)


Дискретна математика
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Засоби офісного програмування
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології та 17 - Електроніка та телекомунікації )
Економіка та підприємництво
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Комп'ютерних мережі та Інтернет
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Мови комп'ютерного моделювання
(для бакалаврів освітньої програми 124 - Системний аналіз)
Нечітка математика
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Організація баз даних та знань
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Оптимальні та адаптивні системи
(для бакалаврів технічних спеціальностей)
Основи логістики
(для бакалаврів освітньої програми 124 - Системний аналіз)
Програмне забезпечення ЕОМ
(для бакалаврів освітньої програми 124 - Системний аналіз)
Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
(для бакалаврів освітньої програми 052 - Політологія)
Чисельні методи
(для бакалаврів освітньої програми 275 - Транспортні технології)


МагістратураВибіркові дисциплини

Бізнес-аналітика в інформаційних технологіях
(для магістрів спеціальності 124)
Методи дискретної оптимізації
(для спеціальності 124)
Основи логістики
(для магістрів спеціальності 124)
Он-лайн аналітика
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Професійні функції та задачі магістра
(для магістрів спеціальності 124)
Управління проектами
(для магістрів спеціальності 124)
© 2006-2022 Інформація про сайт