Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Силабуси дисциплін для бакалаврів і магістрів,
що викладаються на кафедрі САУ


Бакалаврат (вибіркові дисциплини)


Дискретна математика
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Засоби офісного програмування
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології та 17 - Електроніка та телекомунікації )
Економіка та підприємництво
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Комп'ютерних мережі та Інтернет
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Мови комп'ютерного моделювання
(для бакалаврів освітньої програми 124 - Системний аналіз)
Нечітка математика
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Організація баз даних та знань
(для бакалаврів галузь знань 12 – Інформаційні технології)
Оптимальні та адаптивні системи
(для бакалаврів технічних спеціальностей)
Основи логістики
(для бакалаврів освітньої програми 124 - Системний аналіз)
Програмне забезпечення ЕОМ
(для бакалаврів освітньої програми 124 - Системний аналіз)
Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
(для бакалаврів освітньої програми 052 - Політологія)
Чисельні методи
(для бакалаврів освітньої програми 275 - Транспортні технології)


МагістратураВибіркові дисциплини

Бізнес-аналітика в інформаційних технологіях
(для магістрів спеціальності 124)
Он-лайн аналітика
(для магістрів спеціальності 124)
Методи дискретної оптимізації
(для спеціальності 124)
Основи логістики
(для магістрів спеціальності 124)
Професійні функції та задачі магістра
(для магістрів спеціальності 124)
Управління проектами
(для магістрів спеціальності 124)
© 2006-2021 Інформація про сайт