Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підготовка магістрів
(перелік дисциплін навчального плану):
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА (30 кредитів)
  Цикл загальної підготовки:
 • Іноземна мова для професійної діяльності (англійська, німецька, французька)
 • Управляння безпекою, автономність ті відповідальність у професійній діяльності

 • Цикл спеціальної підготовки:
  Фахові дисципліни за спеціальністю:
 • Методологія наукових досліджень (Робоча програма)
 • Основи логістики
 • Інтелектуальний аналіз даних (Робоча програма)
 • Теорія ігор у дослідженні конфліктних ситуацій
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА (30 кредитів)
© 2006-2023 Інформація про сайт