Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підготовка бакалаврів
(перелік дисциплін навчального плану):
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА (6012 год.)

Цикл гуманітарної та соціальної підготовки:

- Політологія
- Українська мова (за професійним спрямуванням)
- Філософія
- Іноземна мова
- Історія України
- Історія української культури

Цикл природничо-наукової підготовки

- Алгебра та геометрія
- Архітектура електронно-обчислюваних машин
- Випадкові процеси
- Дискретна математика
- Диференційні рівняння
- Екологія
- Курсова робота з дискретної математики
- Курсова робота з програмування
- Математична логіка та теорія алгоритмів
- Математичний аналіз
- Програмування та алгоритмічні мови
- Рівняння математичної фізики
- Теорія ймовірностей та математична статистика
- Функціональний аналіз
- Фізика

Цикл професійно-практичної підготовки

- Алгоритми і структури даних
- Аналіз даних та знань
- Безпека життєдіяльності
- Виробнича практика
- Дипломування
- Курсова робота з методів обчислень
- Курсова робота з методів оптимізації та дослідження операцій
- Курсова робота з методів штучного інтелекту
- Курсова робота з організації баз даних та знань
- Курсова робота з теорії прийняття рішень
- Методи обчислень
- Методи оптимізації та дослідження операцій
- Методи штучного інтелекту
- Моделювання складних систем
- Організація баз даних та знань
- Основи охорони праці
- Основи системного аналізу
- Переддипломна практика
- Практика навчальна комп'ютерна
- Теорія керування
- Теорія прийняття рішень

© 2006-2023 Інформація про сайт