Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Атестація здобувачів вищої освіти


Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 124 Системний аналіз / Т. А. Желдак, Т.В. Хом’як; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 32 с.
Матеріали для підготовки до державного іспиту
Методичні рекомендації і вимоги до виконання кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр» студентами спеціальності 124 Системний аналіз /упоряд.: В.В Слєсарєв, Т.А. Желдак А.В. Малієнко.