Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Атестація здобувачів вищої освіти


Кваліфікаційні роботи спеціальності 124 "Системний аналіз":

Бакалаври (2020-2021 навчальний рік)
Магістри (2020-2021 навчальний рік)
Матеріали для підготовки до державного іспиту
Методичні рекомендації і вимоги до виконання кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр» студентами спеціальності 124 Системний аналіз /упоряд.: В.В Слєсарєв, Т.А. Желдак А.В. Малієнко.