Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Атестація здобувачів вищої освіти

Матеріали для підготовки до державного іспиту
Методичні рекомендації і вимоги до виконання кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр» студентами спеціальності 124 Системний аналіз /упоряд.: В.В Слєсарєв, Т.А. Желдак А.В. Малієнко.