Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
АспірантураРобочі програми дисциплін

Еволюційні обчислення
Креатологія та інноватика в епоху діджиталізації
Математичне моделювання і аналіз динамічних систем
Нейромережеві методи обробки інформації та управління
Оптимальнi та адаптивнi системи
Оптимізаційні багатоетапні задачі розміщення-розподілу
Організаційна культура в умовах економіки знань
Основи теорії складності обчислень
Управління портфелями проектів
Ціннісно-орієнтований розвиток кар’єри дослідника

Силабуси дисциплін

Математичне моделювання і аналіз динамічних систем
Нейромережеві методи обробки інформації та управління
Еволюційні обчислення
Управління портфелями проектів
Оптимізаційні багатоетапні задачі розміщення-розподілу
Оптимальні та адаптивні системи
Основи теорії складності обчислень
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт