Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Аспірантура


Робочі програми дисциплін

Нейромережеві методи обробки інформації та управління
Освітній рівень - третій, доктор філософії
(Галузь знань - 12 Інформаційні технології)

Силабуси дисциплін

Нейромережеві методи обробки інформації та управління
Освітній рівень - третій, доктор філософії
(Галузь знань - 12 Інформаційні технології)
© 2006-2023 Інформація про сайт