Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Хабарлак Костянтин Сергійович

Хабарлак Костянтин Сергійович

Аспірант кафедри системного аналізу та управління

E-mail: Khabarlak.K.S@nmu.one

Кабінет: 7/1007
Посилання на особисту сторінку в каталогах:
Scopus Author ID
Web of Science
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-4263-0871
Google scholar
Закінчив у 2017 році Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Системний аналіз» і отримав бакалаврський диплом із відзнакою.

В 2019 отримав магістерський диплом із відзнакою у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» за спеціальністю «Системний аналіз».


З листопада 2019 року - аспірант на кафедрі системного аналізу та управління за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки.

Стипендії та гранти:

 1. 2015-2016 – іменна стипендія Верховної Ради України.
 2. 2016 – грант від компанії Wix «для талановитих студентів».

Досягнення, сертифікати:

Учасник міжнародних олімпіад:

 1. Диплом (II місце) всеукраїнського етапу Всеукраїнської олімпіаді з інформаційних технологій – 2013.
 2. Диплом (II місце) обласного етапу МАН з фізики – 2013.
 3. Диплом (III місце) обласного етапу МАН з інформатики – 2013.
 4. Сертифікат досягнення – Почесна відзнака – II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування – Міністерство освіти та науки України, Хмельницький, Україна – 12-14 вересня 2014.
 5. Сертифікат досягнення – півфінал Міжнародної студентської олімпіади з програмування ACM ICPC – Вінниця, Україна – 18 жовтня 2014.
 6. Сертифікат «За високі досягнення» на 9-й міжнародній студентській олімпіаді на честь С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова з програмування «KPI-OPEN 2014» – КПІ, Київ.
 7. Кращий молодий вчений НТУ "ДП" 2019 р.
 8. Кращий молодий вчений» НТУ «ДП» за 2020 р.
 9. Учасник міжнародного хакатоні Global Game Jam 2022
 10. “TEACHERS` SMARTUP” course by Sigma Software University.
  Partner of the course — IT Ukraine Association.
 11. Диплом за найкращу наукову роботу в секції "Інформаційні технології та телекомунікації" на XII Всеукраїнській науково-технічній конференції аспірантів та молодих вчених "Наукова весна", НТУ «ДП» 2022 р.

Основні наукові публікації за останні роки:

 1. K. Khabarlak, L. Koriashkina. Fast Facial Landmark Detection and Applications. A Survey. ResearchGate preprint. – 2020/ doi: 10.13140/RG.2.2.32735.07847
 2. K Khabarlak, L. Koriashkina. Minimizing Perceived Image Quality Loss Through Adversarial Attack Scoping / Khabarlak K., Koriashkina L. // arXiv preprint arXiv:1904.10390.
 3. Khabarlak K.S. Scoping adversarial attack for improving its quality / Khabarlak K.S., Koriashkina L.S. // Radio Electronics, Computer Science, Control – Zaporizhzhia National Technical University №2 (49) 2019 – P. 109-118 – UDC 004.93.
 4. Khabarlak, K.S. Virtual exploration of the Doppler effect on Earth and in Space / Khabarlak K.S., Olynovych J.N., Bondar O.E. // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Актуальні питання в сфері соціально-економічних, технічних і природничих наук та інформаційних технологій (на іноземних мовах). – Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара – 3-4 квітня 2014р. – С. 52-53.
 5. Сертифікат учасника III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених – м. Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2015р..
 6. Хабарлак, К.С. Віртуальне дослідження застосування ефекту Допплера на Землі та у космосі // III міжнародний форум студентів, аспірантів, молодих учених – Тези доповідей – Дніпропетровськ 23-24 квітня 2015р. – С. 516-517.
 7. Хабарлак, К. С. Калькулятор абітурієнта / К. С. Хабарлак // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – С. 93-95.
 8. Кисельова О.М. Розробка програмного конструктора для побудови та навчання нечітких моделей / Кисельова О.М., Притоманова О.М., Хабарлак К.С. // XIV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2016)» – Тези доповідей – Дніпро, Україна – 16-18 листопада 2016р. – с.88.
 9. Сертифікат учасника V Міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект» – Харків, НТУ «ХПІ» – 20-22 листопада 2018р.
 10. Хабарлак К. С. «Ограничение области состязательной атаки как метод улучшения её качества» / К. С. Хабарлак, Л. С. Коряшкина // Інформатика, управління та штучний інтелект: Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів: тези доповідей. – Харків: ХПІ, 2018. – с. 96.
 11. Хабарлак К. С. «Обмеження області змагальної атаки як спосіб зменшення втрат якості зображення» / К. С. Хабарлак, Л. С. Коряшкіна // Молодь: наука та інновації: Матеріали шостої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених: тези доповідей. – Дніпро: НТУ «ДП» , 2018. – с. 7.
 12. Грамота учасника XIII Міжнародного форуму студентів і молодих учених «Розширюючи обрії» за перше місце у секції з прямою трансляцією в YouTube за участю представників Міжнародного університету Вірджинії (США) – Проректор з навчальної роботи Державного ВНЗ «НГУ» Ю.Т. Хоменко – 19-20 квітня 2018р., м. Дніпро.
 13. Khabarlak K. Minimizing Perceived Image Quality Loss Through Adversarial Attack Scoping / Khabarlak K., Koriashkina L. // arXiv preprint arXiv:1904.10390.
 14. Khabarlak K.S. Scoping adversarial attack for improving its quality / Khabarlak K.S., Koriashkina L.S. // Radio Electronics, Computer Science, Control – Zaporizhzhia National Technical University №2 (49) 2019 – P. 109-118 – UDC 004.93.
 15. Сертифікат учасника V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» – 6-8 листопада 2019 року, Дніпро, Україна.
 16. Хабарлак К.С. «Состязательная атака с ограничением области для противодействия распознаванию объектов нейро-сетевыми алгоритмами» / К.С. Хабарлак, Л.С. Коряшкіна // Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» 6-8 листопада 2019р. – м. Дніпро, С.168-169.
 17. Хабарлак К.С. «Деякі особливості гіперпараметрів глибоких нейронних мереж» / К.С. Хабарлак, Л.С. Коряшкіна // IIІ Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика».
 18. Khabarlak, K “Achieving top image classification accuracy through hyperparameter search” / K. Khabarlak, L. Koriashkina // 15th International Forum for Students and Young Researchers “Widening our horizons”.
© 2006-2023 Інформація про сайт