Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Конференції і семінари кафедри САУ


З метою доведення результатів наукових досліджень до широкого загалу; обміну науково-практичним досвідом, активізації науково-дослідної роботи студентів, пошуку обдарованої молоді та створення умов для її творчого зростання, кафедра САУ кожний рік проводить студенські концеренції та олімпіади.


Назва Дата проведення Інформаційне повідомлення Програма коференції Тези доповідей Збірка тез доповідей
ІV Всеукраїнська Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика»
(Сторінка конференції)
17-19 березня 2021 року Завантажити Завантажити Переглянути [57] Переглянути (на сайті репозиторію НТУ "ДП")

Завантажити (с сайту кафедри САУ)

© 2006-2021 Інформація про сайт