Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчально-методичні видання для магістрів
спеціальності 124 Системний аналіз


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками і методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Системний аналіз і управління. Методичні рекомендації і вимоги до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентами напряму 040303 Системний аналіз спеціальності / упоряд.: Т.А. Желдак, А.В. Малієнко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 44 с.
Дисципліна "Теорія ігор у дослідженні конфліктних ситуацій"
Робоча програма навчальної дисципліни.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт.
Дисципліна "Самонавчання складних систем"
Робоча програма навчальної дисципліни


Конспект лекцій

Лабораторний практикум

Модульна контрольна робота

Комплексна контрольна робота
Дисципліна "Педагогіка Вищої школи"
Робоча програма навчальної дисципліни.

Дисципліна "Методологія наукових досліджень"
Робоча програма навчальної дисципліни

Конспект лекцій

Модульна контрольна робота
Дисципліна "Інтелектуальний аналіз даних"
Робоча програма навчальної дисципліни.

Конспект лекцій

Лабораторний практикум
Дисципліна "Основи логістики"
Робоча програма навчальної дисципліни

Конспект лекцій

Лабораторний практикум
Математичне моделювання і аналіз динамічних систем"
Робоча програма навчальної дисципліни.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт
Дисципліна "Методи дискретної оптимізації"
Робоча програма навчальної дисципліни.

Навчальний посібник
Дисципліна "Економічна діагностика підприємницької діяльності"
Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки до практичних завдань
Дисципліна "Інтегровані системи управління"

Робоча програма навчальної дисципліни

Дисципліна "Філософські проблеми наукових досліджень"

Робоча програма навчальної дисципліни

Дисципліна "Інтелектуальні системи" (Intellectual systems)
Конспект лекцій

Лабораторний практикум© 2006-2022 Інформація про сайт