Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчально-методичні видання для бакалаврів
спеціальності 124 Системний аналіз


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками і методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Методичні вк
Modeling processes in IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling). Lab manual for the course of "Modeling and reengineering business processes" for students specialized in fild of stady 124 – System analisis / S.V. Kozyr, V.V. Slesarev, S.A. Us, O.V. Khazova; Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipro Polytechnik. – Dnipro : Dniprotech, 2019. – 66 p.
Новицький І.В. Дискретна математика [Текст]: навч. посібник / І.В. Новицький, С.А. Ус. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 89 с.
Системний аналіз. Методичні рекомендації і вимоги до виконання кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентами спеціальності 124 Системний аналіз /упоряд.: В.В Слєсарєв, Т.А. Желдак А.В. Малієнко. – Д.: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019. – 35 с.
Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння / В.Ф. Сторчай, Л.С. Коряшкіна / М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2018. – 148 с
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни: "Дискретна математика" для студентів спеціальностей 7.080203 і 7.091501./ Уклад. О.В.Власов, А.В.Малієнко.- Дніпропетровськ: національна гірничій університет, 2005. 41 с.
Методичні вказівки до виконання другої навчальної практики. Для студентів спеціальності 6.080203 „Системний аналіз і управління” / Упорядни- ки: А.І. Лазорін, Т.А. Желдак. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 44 с.
Новицький І.В. Випадкові процеси. [Текст], навчальний посібник / І.В. Новицький, С.А. Ус. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 125 с.
Лазорін А.І. Методи оптимізації та дослідження операцій [Текст]:. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / А.І. Лазорін, О.П. Купенко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. − 35 с.
Ус. С.А. Функціональний аналіз [Текст]: навч. посібник / С.А. Ус. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 236 с.
Ус С.А. Прийняття рішень в умовах ризику. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія прийняття рішень» студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / С.А. Ус; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 35 с.
Шевченко Ю.О. Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин у 2-х ч. Ч. 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 124 Системний аналіз / Ю.О. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 54 с.
Шевченко Ю.О. Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин у 2-х ч. Ч. 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 124 Системний аналіз / Ю.О. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 54 с.
Ус С.А. Системи та методи прийняття рішень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / С.А. Ус. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 55 с.
Ус С.А. Методи прийняття рішень [Текст]: навч. посібник / С.А. Ус. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 212 с.
Ус С.А. Теорія прийняття рішень. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / С.А. Ус; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 36 с.
Ус С.А., Коряшкіна Л.С. Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с.© 2006-2022 Інформація про сайт