Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальність "Системний аналіз "


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 124 Системний аналіз (System analysis)Ми вчимо для майбутнього! Завідувач кафедри САУ Желдак Тимур Анатолійович (https://www.facebook.com/tzheldak)


Об’єкт діяльності.

Системний аналіз та управління складними системами і його практичне використання при прогнозуванні, проектуванні й управлінні.

Вид економічної діяльності.

Дослідження та розробки в галузі гуманітарних, суспільних, природничих і технічних наук.
Кваліфікації фахівців:

- бакалавр з системного аналізу;
- магістр з системного аналізу.

Посади фахівців:

*) cистемний аналітик відділу;
*) консультант з системних питань;
*) інженер-математик;
*) бізнес-аналітик;
*) системні аналітики відділу розробки програмного забезпечення;
*) системні аналітики відділу інновацій ;
*) математик-аналітик з дослідження операцій;
*) інженер з управління та обслуговування систем;
*) інженер з організації управління виробництвом;
*) консультант з раціоналізації виробництва;
*) консультант з системних питань в апараті органів державної влади та виконкомах.

Професійні функції фахівців

Створення та розвиток математичних моделей складних об'єктів, процесів та їх елементів.
Моделювання та оптимізація фізико-технічних і соціально-економічних складних об'єктів і процесів.
Комплексний аналіз і прогноз фізичних та соціально-економічних процесів.
Дослідження та оцінка ефективності складних об'єктів, процесів і систем за різноманітними критеріями.
Розробка та прийняття рішень з планування й управління.
Інформаційний системний аналіз виробничо-економічних систем.
Методичне та математичне забезпечення системного аналізу і синтезу при проектуванні складних об'єктів, процесів і систем.
Розробка організаційного, алгоритмічного, інформаційного та математичного забезпечення при проектуванні систем управління.
Моніторинг складних систем та їх елементів.
Використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій для вирішення завдань системного аналізу.

© 2006-2023 Інформація про сайт