Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Програма академічної мобільності
для студентів спеціальності 124 Системний аналіз


У 2017 році між університетом Кобленц-Ландау, Німеччина та Дніпровською політехнікою було підписано угоду про подвійне дипломування для магістерських освітніх програм «Системний аналіз» (Дніпровська політехніка) та «Моделювання складних систем» (університет Кобленц-Ландау). З того часу вже 6 студентів-магістрів спеціальності системний аналіз пройшли академічне стажування в університеті Кобленц Ландау.

10 березня 2021 року близько 11:00 в Университеті Кобленц-Ландау відбувся захист дослідницької магістрської роботи випускника кафедри САУ НТУ "Дніпровська політехніка" (Dnipro University of Technology) Станислава Авраменко (група 124-19м-1).


Планується поширити програму академічного стажування також для студентів бакалаврату, які знають німецьку мову. Посилання на програму.

З 16 по 24 лютого 2020 року професор кафедри САУ Ус С.А. та доцент кафедри САУ Коряшкіна Лариса Сергіївна на запрошення від голови відділу міжнародних зв’язків Університету Кобленц-Ландау д-ра Ірини Шалагінової, брали участь у тренінговому тижні викладачів, які реалізують програму подвійного дипломування з метою розширення мережі контактів для нових спільних проектів та обміну досвідом роботи в університеті Кобленц-Ландау ,м. Кобленц, Німеччина.

Під час визиту було обговорено основні аспекти освітніх програм підготовки магістрів за спеціальністю Системний аналіз (НТУ “Дніпровська політехніка”) та Моделювання складних систем (Університет Кобленц-Ландау) і можливості подальшого співробітництва у сфері освітніх програм.
Було досягнуто нові домовленості щодо розширення програм академічної мобільності студентів НТУ «Дніпровська політехніка». В рамках подальшого розвитку програми погодились поширити програму академічної мобільності для студентів бакалавріату, які знають німецьку мову.

Були обговорені результати дипломних робіт студентів гр.124-18-1м Зіборова І. та Бедошвілі А., які навчаються по програмі подвійного дипломування. В цілому роботи були позитивно оцінені керівниками, отримані зауваження.

Також було погоджено індивідуальний план навчання ст. гр 124-19м-1 Авраменко С., який зараз навчається в університеті Кобленц-Ландау згідно з програмою академічної мобільності.

На зустрічі із професорами інституту математики Університету Кобленц-Ландау М. Хінзе та Р. Гьотцем викладачі кафедри презентували наукові та методичні досягнення НТУ «Дніпровська політехніка». Було визначено напрямки моделювання та дослідження динамічних систем в яких кафедри мають спільні наукові інтереси. У подальших планах співробітництва організація літньої школи на базі Дніпровської політехніки за напрямом «моделювання та оптимізація» сумісно із інститутом математики університета Кобленц-Ландау у 2021 році і проведення інтернет-конференції молодих вчених.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт