Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Освітньо-професійні програми вищої освіти
спеціальність 124 Системний аналізСтандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 - Інформаційні технології, спеціальність - 124 Системний аналіз.
(Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018р. No 1245)
ОПП освітньої кваліфікації "бакалавр"
спеціальності 124 - Системний аналіз (уводиться в дію з 01.09.2021)
ОПП освітньої кваліфікації "магістр"
спеціальності 124 - Системний аналіз (уводиться в дію з 01.09.2021)


Початок обговорення проектів ОПП бакалавра і магістра 2022 - лютий 2022 року.© 2006-2023 Інформація про сайт