Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Молоканова Валентина Михайлівна

Молоканова Валентина Михайлівна
Посада:
професор кафедри системного аналізу та управління.
Вчений ступінь: доктор технічних наук (2015).
Кабінет:
7/1002
E-mail:: molokany@gmail.com Molokanova.V.M@nmu.one

Посилання на особисту сторінку в каталогах:
Scopus Author ID
Web of Science
Google scholar
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-4353-4948

Закінчила у 1975 році фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Конструктор літальних апаратів» і одержала кваліфікацію «інженер-технолог». У 1975 році почала працювати у Конструкторському бюро «Південне», де пройшла шлях від конструктора до зам. начальника лабораторії. У 1994 році перейшла до виробничого об’єднання «Південний машинобудівний завод», де працювала проектним менеджером у франко-українському проекті з будівництва заводу переробки вторинних дорогоцінних металів (ДП «Дніпро-ВДМ»). По завершенню проекту у 1998 р. залишилася працювати на ДП «Дніпро-ВДМ» першим заступником директора з виробництва.
У 2004 році почала працювати старшим викладачем на кафедрі менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.22 – Управління проектами та програмами, тема докторської дисертації: «Ціннісно-орієнтоване портфельне управління розвитком організацій». В 2017 році отримала звання професора. В Національному гірничому університеті працює з 2021 року. Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Управління проектами», «Моделювання та реінжиніринг бізнес процесів», «Основи логістики», «Презентація бізнес-проектів», «Управління сталим розвитком регіональних систем».

Область наукових і педагогічних інтересів: аналіз і моделювання розвитку складних систем через проекти, ціннісно-орієнтоване проектне управління, логіко-структурний аналіз складних систем; інтелектуальний аналіз даних; новітні технології саморозвитку проектних менеджерів.

Підвищення кваліфікації:


Стажування за останні 5 років:
 1. Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Підвищення кваліфікації (стажування, 9 кредитів ЄКТС),08.02.2021 – 30.04.2021, Довідка про підсумки науково-педагогічного стажування №02070766/708-21 від 30.04.2021;
 2. Академія цифрового розвитку/Google Україна, програма «Використання цифрових інструментів Google у роботі державних службовців», сертифікат № 00011, курс підвищення кваліфікації сертифікат № ДЛ 2019006 від 03.12.19.
 3. Науково-педагогічне стажування: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського союзу та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» в обсязі 2 кредити (60 годин) у Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія). 24–28.07.2017, сертифікат № С 20170727.
 4. Наукове стажування за програмою «Проектування нових матеріалів та інноваційних методів управління» у обсязі 3 кредити (90 годин) на факультеті технології виробництва та матеріалознавства технологічного університету Ченстохова (м. Ченстохова, Польща), 03–12.107.2017, сертифікат б/н.
 5. Науково-педагогічне стажування: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського союзу та його впровадження в процес підготовки юристів», 2 кредити (60 годин) в Університеті Данібус (м. Сладковічево, Словацька Республіка). 26–28.12.2016, сертифікат б/н.
 6. Сертифікат з англійської мови Сambridge Аdvanced Еnglish (CAE, рівень С2), № А4100679 від 13.07.2017.
 7. Інші сертифікати (без строку дії):
 8. Сертифікований проектний менеджер (рівень D), IPMA, UPMA.D.01.00149 – 2002.
 9. Сертифікат проектного менеджера № РМС.0022.01.UA по японській системі «Стратегічне та програмне управління інноваціями за японським стандартом Р2М», грудень 2012 р.
 10. Сертифікат № А164 Міжнародної Академії Менеджменту на право викладання «Adizes Symbergetic Management» від 30.03.09.

Автор більше 150 наукових публікацій. Основні наукові публікації за останні 5 років:

 1. Molokanova V. Formation of metallurgical enterprise sustainable development portfolio with using the method of analysis of hierarchies / V.M.Molokanova, O.P.Orliuk, V.O.Petrenko, O.B.Butnik-Syverskyi, V.L.Khomenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 2 – С. 131-136. doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020­2/131 Index Scopus
 2. Molokanova V. M. Implementation of innovation management achievements in local governance practice / V.M. Molokanova, E.I.Borodin, T.M. Tarasenko // International Journal of Management. 2020. Vol. 11. Iss. 09. Р. 623-635. doi: 10.34218/IJM.11.9.2020.058 Index Scopus
 3. Molokanova V. Implementation of Sustainable Urban Development through Project Management / V/ Molokanova, M., Tryputen, V. Petrenko, V. Artemchuk, V. Andriichuk. 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2020 – Proceedings pp. 221-225 Index Scopus
 4. Бушуєв С.Д. Інформаційно-комунікаційні технології формування проєктних компетентностей публічних службовців / В. М. Молоканова, С.Д. Бушуєв, Д.А.Бушуєв, В.М. Молоканова, Б. Ю. Козир // Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 80, No 6.с. 309-325. Web Of Sciense
 5. Молоканова В.М. Формалізація методу врахування ціннісних мемів у портфелях розвитку організацій та ІКТ інструменти його реалізації / С.Д. Бушуев, В.М. Молоканова // Information Technologies and Learning Tools [S.l.] – 2017. – v. 62, n. 6. – p. 1-15. Web Of Sciense
 6. Molokanova V. M., Hordieieva I. O. Study of the organization adaptivity rate correlation in relation to its internal integrity. Scientific journal herald of advanced information technology. 2020; vol.3 no.4 292–304. doi: 10.15276/hait.04.2020.7.
 7. Молоканова В.М., Гордєєва І.О. Системний підхід до управління проектами в умовах поведінкової економіки // Управління розвитком складних систем. 2021. №45. С. 43–49; dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.43-49.
 8. Molokanova V. Project-oriented learning in the conditions of digital transformations. Intelligent information systems for decision support in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde. European University Press. Riga : ISMA, 2021. pp. 172-182 p. DOI: https://doi.org/10.30837/MMP.2021.172.

Навчально-методичні посібники для здобувачів вищої освіти:

 1. Інноваційні інструменти забезпечення сталого суспільного розвитку в умовах економіки знань: навч. посіб. (у слайдах) / Т. В. Маматова, В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 2. Управління проектами: навч. посіб. (у слайдах) / Т. В. Маматова, В. М. Молоканова, І.А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 3. Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами / Булаєнко М.В. Вартанян В.М., Молоканова В.М. та інш. // Монографія за заг. Ред. В.О.Тімофєєва, І.В.Чумаченко – Харків: ФОП Панов А.М., 2016. 404 с.
 4. Основи управління проєктами: навчально-методичні матеріали з проектного менеджменту – третє видання, адаптоване до навчання ветеранів АТО/ООС / А.С. Ушакова; за науковим супровідом: Т. В. Маматова, В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко, О. О. Чикаренко ; – 2020. – 118 с.

Проекти за останні 5 років:

- Міжнародний проєкт «Крок у майбутнє» за підтримки ГО ВОП КОМБАТАНТ та Ради Ветеранів при Дніпропетровській ОДА в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансування Королівства Нідерланди.
- Програма DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», за фінансової підтримки USAID та - - Асоціація об’єднаних територіальних громад у якості тренера циклу навчальних курсів «Інституційний розвиток об’єднаних територіальних громад» (2020-2021 рр.)
- Рамкова програма JRC зі смарт-спеціалізації у країнах-членах ЕС та поза його межами (2019 р.).
- Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» у якості експерта всеукраїнської мережі фахівців з регіонального та місцевого розвитку «РегіоНет» (2015-2018 рр.)
- Проект IREX «Програма медіа-грамотності громадян» у якості тренера курсів з медіаграмотності (2016 р.).
- Надає консультаційні послуги з управління проектами/програмами регіонального розвитку та розвитку підприємств.
© 2006-2022 Інформація про сайт