Національний гірничий університет — відповідність Часу

Навчально-методичні видання для магістрів
спеціальності 124 Системний аналіз


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками і методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Системний аналіз і управління. Методичні рекомендації і вимоги до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентами напряму 040303 Системний аналіз спеціальності / упоряд.: Т.А. Желдак, А.В. Малієнко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 44 с.
Теорія ігор в дослідженні конфліктних ситуацій. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр / В.М. Рева, О.П. Купенко. − Д.: Національний гірничий університет, 2011. − 56 с.
Дисципліна "Самонавчання складних систем" (Self-conditioning of complex systems)
Конспект лекцій


Лабораторний практикум

Модульна контрольна робота

Комплексна контрольна робота
Дисципліна "Методологія наукових досліджень" (Methodology of scientific research)
Конспект лекцій

Модульна контрольна робота
Дисципліна "Інтелектуальний аналіз даних" (Intellectual data analysis)
Конспект лекцій

Лабораторний практикум
Дисципліна "Основи логістики" (Logistics)
Конспект лекцій

Лабораторний практикум
Дисципліна "Інтелектуальні системи" (Intellectual systems)
Конспект лекцій

Лабораторний практикум© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт