Національний гірничий університет — відповідність Часу

Підготовка магістрів
(перелік дисциплін навчального плану):


НОРМАТИВНА ЧАСТИНА (1062 год.)

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

- Цивільний захист
- Охорона праці в галузі
- Педагогіка вищої школи
- Інтелектуальна власність
- Вища освіта і Болонський процес

Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки

- Методологія наукових досліджень
- Філософські проблеми наукових досліджень

Цикл професійно-практичної підготовки

- Переддипломна практика
- Дипломування
- Виробнича практика


ВИБІРКОВА ЧАСТИНА (1098 год.)

Цикл професійно-практичної підготовки за вибором ВНЗ

- Аналіз господарчої діяльності підприємства
- Самонавчання складних систем
- Інтегровані системи управління
- Основи логістики
- Управління проектами

Цикл підготовки за вибором студента (Цикл професійно-практичної підготовки)

Вариант №1
- Менеджмент
- Теорія ігор у дослідженні конфліктних ситуацій

Вариант №2
- Іноземна мова (для академічних цілей)
- Інформаційні системи в економіці та бізнесі


© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт