Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підготовка магістрів (перелік дисциплін):

Обов’язкові компоненти ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ (Загальний обсяг нормативних компонент 42):

- Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/ німецька/ французька)
- Педагогіка вищої школи (Робоча програма)
- Філософські проблеми наукових досліджень (Робоча програма)
- Виробнича практика
- Переддипломна практика
- Дипломування

Вибіркові компоненти ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ (Загальний обсяг вибіркових компонент 48):

- Методологія наукових досліджень (Робоча програма)
- Економічна діагностика підприємницької діяльності (Робоча програма)
- Інтелектуальний аналіз даних (Робоча програма)
- Самонавчання складних систем (Робоча програма)
- Основи логістики(Робоча програма)
- Методи дискретної оптимізації (Робоча програма)
- Теорія ігор у дослідженні конфліктних ситуацій (Робоча програма)
- Інтегровані системи управління (Робоча програма)
- Математичне моделювання і аналіз динамічних систем (Робоча програма)
- Аналіз та планування ринку бізнес-середовища


© 2006-2018 Інформація про сайт