Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчально-методичні видання для бакалаврів
спеціальності 124 Системний аналіз


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками і методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Методичні вк
Новицький І.В. Дискретна математика [Текст]: навч. посібник / І.В. Новицький, С.А. Ус. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 89 с.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни: "Дискретна математика" для студентів спеціальностей 7.080203 і 7.091501./ Уклад. О.В.Власов, А.В.Малієнко.- Дніпропетровськ: національна гірничій університет, 2005. 41 с.
Методичні вказівки до виконання другої навчальної практики. Для студентів спеціальності 6.080203 „Системний аналіз і управління” / Упорядни- ки: А.І. Лазорін, Т.А. Желдак. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 44 с.
Новицький І.В. Випадкові процеси. [Текст], навчальний посібник / І.В. Новицький, С.А. Ус. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 125 с.
Лазорін А.І. Методи оптимізації та дослідження операцій [Текст]:. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / А.І. Лазорін, О.П. Купенко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. − 35 с.
Ус. С.А. Функціональний аналіз [Текст]: навч. посібник / С.А. Ус. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 236 с.
Ус С.А. Прийняття рішень в умовах ризику. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія прийняття рішень» студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / С.А. Ус; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 35 с.
Шевченко Ю.О. Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин у 2-х ч. Ч. 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 124 Системний аналіз / Ю.О. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 54 с.
Шевченко Ю.О. Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин у 2-х ч. Ч. 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 124 Системний аналіз / Ю.О. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 54 с.
Ус С.А. Системи та методи прийняття рішень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / С.А. Ус. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 55 с.
Ус С.А. Методи прийняття рішень [Текст]: навч. посібник / С.А. Ус. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 212 с.
Ус С.А. Теорія прийняття рішень. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / С.А. Ус; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 36 с.
Ус С.А., Коряшкіна Л.С. Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с.© 2006-2018 Інформація про сайт